Kiser Edina blogja

Mérlegek - ahogyan én látom őket

Ahogyan ígértem a múlt alkalommal, most megpróbálom a saját tapasztalataim által a Mérleg jegy szülötteinek tulajdonságait, jellemvonásait megmutatni. Természetesen, nem azt jelenti, hogy minden Mérleg jegyében született ember az összes felsorolt tulajdonsággal rendelkezik, mert egy emberről, nem csak a születéskori Nap állása ad LEÍRÁST, hanem egyéb tényezőket is figyelembe veszünk elemzéskor (de erről később szeretnék beszélni). 

A Mérleg jegyében születtem

Nos, eljött az idő, hogy újra folytassam a lassan két éve hűtlenül elhagyott weboldalam. Más dolgok foglalkoztattak belül és kívül. Nem igazán tudtam magamból adni. A kírzis, amiben voltam, lefoglalt. Én örülök a kríziseknek. Nem mondom, hogy várom őket, de tudomásul veszem, hogy a fejlődés nélkülözhetetlen velejárói. Amikor nagyon a gödör alján vagyok és próbálom onnan kihúzni magam a saját hajamnál fogva, arra gondolok, hogy ebből a helyzetből is épülni fogok. Arra gondolok, hogy a belső vagy külső válságban „jelen lenni”, megérteni, felfogni, átélni az eseményeket, érzéseket, hozzásegítenek egy szintlépéshez. Hozzásegítenek ahhoz, hogy a belső lépcsőnkön előrébb jussunk. Én hiszek a válság építő erejében. Hiszek a nehezebb útban, még akkor is, ha közben összedőlni látszik a világ, szétesik az ember lelke, szem elől veszti a céljait. Mert ha már minden elveszett és összedőlt…akkor kezdődhet csak újra az építkezés.

Bolygók szimbólumai 3.

Az Uránusz jelölésére többféle grafikai ábrázolás is érvényben volt és van. Mindegyik hűen ábrázolja az Uránusz lényegét, mégis érdemes egyenként megnézni.

Bolygók szimbólumai 2.

Az asztrológiában általában egyetlen olyan jelet használunk, amelyben mindhárom szimbólum (a pont, a kör és a kereszt) is megjelenik, ez a Merkúr (xC.png).

Bolygók szimbólumai 1.

Az előzőekben azt próbáltam bemutatni, melyek azok az alakzatok, amelyekből kialakultak a bolygók jelei. Ezek a jelek valószínűleg n em véletlenül lettek olyanok, amilyenek. Az asztrológia a kezdetek kezdetén hét jelet használt, talán annak kifejezéseként, hogy a 7 a 3 és a 4 összegeként a tökéletességet, Isten és ember, az égi és földi dolgok összekapcsolódását jelöli. Kezdetben tehát volt a Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz. Ezeket a bolygójelöléseket a mai napig változatlan formában használjuk.

A Kör

A kör minden valószínűség szerint a pontból ered. Ugyanolyan tökéletes, mint a pont, hiszen nincs benne törés, megosztottság, egységes és oszthatatlan egész, Rudolf Koch szerint: a kezdet és a vég összefolyása. A körre hasonlít a nulla, mely maga a tökéletes szám, mivel mindent kifejez, és ha mindent kifejez, akkor kifejezi a világegyetemet, az örökkévalóságot vagy az örökös újrakezdést is. Alakja a körkörös mozgás megváltoztathatatlan, megszüntethetetlen kezdet és vég nélkül való megnyilvánulására utal.

A FÉLKÖR

A félkör a lélek szimbóluma. Tulajdonképpen ugyanolyan mindkét végén nyitott jel, mint a függőleges vonal, „levezethetjük” belőle. Ha a függőleges vonalat esetleg elfogadjuk az idő jelölőjeként, a félkört pedig a lélek jeleként értelmezzük, akkor az is megfogalmazható, hogy a lélek születésének (időben kifejezve) sem „kezdete”, sem „vége” nincsen. Ugyanakkor ez a félkör nyilvánvalóan már nemcsak függőleges (vertikális), hanem vízszintes (horizontális) irányban is kiterjed. Ettől a forma (a félkör) egy kismama gömbölyödő pocakjára hasonlít oldalnézetből.

A KERESZT

Rudolf Koch szerint: „A kereszt jelében Isten és a Világ áthatják egymást és egységgé válnak. Két vonalból egy jel támadt. A kereszt bizonnyal minden jelek legöregebbike és a keresztény fogalomkörön kívül is mindenütt megtalálható.” (Ugyanott.)

A FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES VONAL

Már nem emlékszem, mikor olvastam, de a vonal mint szimbólum magyarázata nagyon megragadta annak idején a figyelmemet. Rudolf Koch szerint ugyanis: „A vízszintes [vonal] a világot jelenti, melyben az élet széltében terül el és egy szinten játszódik le minden. A függőleges vonás Isten egységét jelenti; általánosságban: az istenit. Az erő fölülről árad az emberre le, az emberi vágyódás viszont ellenkező irányban, lentről tör fölfelé. A derékszög [két egymásra merőleges vonal] az isteninek és az emberinek összeütközését jelképezi.

Szimbólumok-A PONT

Fizikai értelemben Euklidész (?, Kr. e. 356? – ?, Kr. e. 300?) az Elemek című művében i. e. 300 körül még így definiálta a pontot: „Pont az, aminek nincs része”. Ezzel az erőltetett és könnyen támadható definícióval Euklidész arra törekedett, hogy minden általa felhasznált fogalomra meghatározást adjon, még ha nehézségbe ütközik is.

Oldalak