A Skorpiók helye...

A Skorpió szülötteknek az a feladatuk, hogy az életükben bekövetkező hirtelen változásokhoz alkalmazkodni tudjanak. A megváltoztathatatlant és a veszteségek elfogadását kell tanulniuk. Ezek elfogadása akkor jelent különösen problémát, ha azt hiszi, hogy a váratlan bekövetkező változásokkal nem tud majd mit kezdeni, esetleg el sem bírja azokat. Ha már előre elméleteket gyárt arról, hogy mi lesz és mi várható…és azokból is a legrosszabbra készül.  Ragaszkodó, birtokló típusú emberek, akiknek az életük folyamán gyakran, nagyon gyakran megtanítják az érzelmek elfojtását és ezzel párhuzamosan az anyagiak birtoklására nevelik őket. Ha így alakul egy Skorpió élete, akkor legtöbbször a munkába menekül. Sajnos a munka és hozadéka a pénz annyira lefoglalhatja minden energiájukat, hogy nem képesek még az érzelmi életükre vagy a szellemire is energiát fordítani. Nem tudatos formája ez az érzelmek vagy a magány előli menekülésnek. Kizárólag a saját tapasztalataikat fogadják el. Biztonsági játékosként, ha bármit is változtatnak az életükön az csak egy magatartás forma másik megnyilvánulási alakja. Anyagiak elsődleges fontosságai miatt óriási küzdelmet folytatnak majd a létért. Hogy ez a küzdelem az anyagiakban vagy az érzelmi jólétben nyilvánul meg, az teljesen változó. Nagyon fiatalon kezdik el figyelni az érzelmi alapú tapasztalásaikat. Vesztesnek érzik magukat ezért a birtoklás a biztonság iránti vágyuk nagyon korán megjelenik. Egy Skorpió olyasmit szeretne, ami kizárólag az övé. Később ez a probléma adja az alapját a féltéknységének. Nem tudja elengedni sem az érzelmeket sem az anyagiakat, bár a sors egész életében erre akarja rábírni. Könnyen lesz depressziós, mert fél, hogy lelepleződik és tévedhetetlensége csorbát szenved, ezért minden áron a sikerre törekszik. Nehéz  fájdalmas tapasztalatok, veszteségek árán előfordul, hogy szakít minden kapcsolatával, szakít az addig életével és teljesen más szemléletű emberré válik. Nem az élvezetek hajtják, hanem a lelki-szellemi gyarapodás. Természetesen ehhez az állapothoz át kell élnie a magányt kívül és belül. Ehhez azonban teljesen le kell mondani a vágyairól, szenvedélyeiről.

Szabadnak hiszi, szabadnak vallja magát. De! Akit a vágyai és szenvedélyei uralnak, az nem szabad többé! Ezt kell felismernie.

Ha képes lesz erre egy Skorpió szülött, akkor képes lesz az újjászületésre is!