A Kör

A kör minden valószínűség szerint a pontból ered. Ugyanolyan tökéletes, mint a pont, hiszen nincs benne törés, megosztottság, egységes és oszthatatlan egész, Rudolf Koch szerint: a kezdet és a vég összefolyása. A körre hasonlít a nulla, mely maga a tökéletes szám, mivel mindent kifejez, és ha mindent kifejez, akkor kifejezi a világegyetemet, az örökkévalóságot vagy az örökös újrakezdést is. Alakja a körkörös mozgás megváltoztathatatlan, megszüntethetetlen kezdet és vég nélkül való megnyilvánulására utal. Állandósága a változások nélküli lét kivonata, sűrítménye, ezért bizonyos értelmezésekben az időt jelképezi, ami az élet egymást követő történéseinek és folyamatainak – ezek lényege ugyanaz – szüntelenül összekapcsolódó sorozata.

A kör egyetemes jelentése sokféle lehet. Régen az eget is szimbolizálta, és mint ilyen, a láthatatlan, a transzcendens világ szimbóluma volt. Ebből eredően a körrel jelölték a teremtésben megnyilvánuló isteni erőt, ami képes megtölteni élettel a világot. A kör, mint mindennek alfája és ómegája, a Felsőbb Értelem kifejeződése, kifejezi továbbá ennek az Értelemnek folyamatos létezését. Olyan szerepe van, mint a Napnak: ha megszűnne létezni a Felsőbb Értelem (a kör), azonnal megsemmisülne minden, csakúgy, mintha a Nap szűnne meg létezni. Talán éppen ezért a kör alak egyben a Napot is szimbolizálja, valamint annak égi vándorlását a zodiákuson. A kör tehát maga az ég, maga az Isten, maga az isteni lélek. (Platón, csakúgy, mint Jung, a pszichét kör alakúnak ábrázolta.)

A kör, mint forma az emberi lét kezdeteitől jelen van a mindennapokban. A körnek, lényegét tekintve (isteni erő), az ember a legnagyobb jelentőséget tulajdonította. Az isteni védelmet és segedelmet a legegyszerűbb módon kérte az ember: kör alakú formákat viselt magán és maga körül. A gyűrű, a karkötő, a nyaklánc, az öv, a kalap vagy a korona mind-mind az isteni oltalom jelképei. Ezek az ékszerek és használati tárgyak nem egyszerű díszek, hanem a lélek és a test közötti kapcsolat összetartására szolgáltak. Valószínűleg ez a szimbolika magyarázza, hogy az ókori harcosok miért hordtak olyan sok karkötőt. A kör tehát az áthághatatlan mágikus védelem jelképe is.